Ένα άλλο συστατικό της δρόγης είναι η ψευδοεφεδρίνη, στεροϊσομερές της εφεδρίνης. Η ψευδοεφεδρίνη έχει αδρενεργική δράση και χρησιμοποιείται στη θεραπεία της ρινίτιδος, αλλεργικής ή αγγειοκινητικής προελεύσεως, λόγω της ικανότητός της να περιορίζει την εξοίδηση των βλεννογόνων.

Άλλα είδη Ephedra που περιέχουν εφεδρίνη είναι τα: Ε. equisetina Bunge και Ε. gerardiana Wallich ex Staph, φυόμενα στην Ινδία και το Πακιστάν, το Ε. major Host (E. nebrodensis Tineo), ένα ισπανικό είδος, και το Ε. distachya L., συναντώμενο στη Νότιο Γαλλία. Η δρόγη χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραλαβή της εφεδρίνης.