1. Πώς μπόρεσε το E.coli να γίνει ξαφνικά ανθεκτικό σε 8 διαφορετικές τάξεις φαρμάκων και στη συνέχεια να εμφανιστεί στα τρόφιμα;
  2. Το συγκεκριμένο E.coli είναι μέλος 0104 στελέχους και τα στελέχη του 0104 δεν είναι ανθεκτικά στα φάρμακα (πενικιλίνη, τετρακυκλίνη, κεφαλοσπορίνες, τριμεθοπρίνη, ναλιδιξικό οξύ, πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη, ομοξυκιλλίνη/ κλαβουλανικό οξύ) καθώς επίσης και στον συνδυασμό τους. Για να αποκτήσουν αντίσταση σε αυτά τα φάρμακα πρέπει να έρχονται σε επαφή μεθοδικά και σε όλα τα φάρμακα, αλλά ακόμη δυσκολότερα και σε συνδυασμούς τους. Μετά την αποκωδικοποίηση της γενετικής τους σύνθεσης του 0104 στελέχους διαπιστώθηκε ότι είναι ανθεκτικός σε όλους τους συνδυασμούς φαρμάκων.
  3. Πώς γίνεται το ακίνδυνο στέλεχος 0104 να διαθέτει δύο γονίδια –ΤΕΜ-1 και CTX-M-15 που το κάνουν θανατηφόρο για πολλούς ανθρώπους;
  4. Πώς γίνεται το 0104 να παράγει ειδικά ένζυμα που το κάνουν σούπερ βακτήριο (ESBLS) β-λακτομασών που τα κάνει ιδιαίτερα ανθεκτικά στις κεφαλοσπορίνες;

Ο μόνος τρόπος που μπορεί να γίνει αυτό είναι να εκθέσετε αυτό το στέλεχος E.coli στο σύνολο των φαρμάκων.  Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: Τοποθετούμε στέλεχος  E.coli σε ελλειμματική ποσότητα πενικιλίνης. Τα επιζώντα στλέχη που είναι ανθεκτικά στην πενικιλίνη δημιουργούν αποικίες οι οποίες στη συνέχεια εκτίθενται σε ελλειματική ποσότητα τετρακυκλίνης. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται σε ένα ευρύ φάσμα επιλεγμένων αντιβιοτικών. Το αποτέλεσμα είναι προϊόν γενετικής επιλογής.

Αυτό το στέλεχος του E.coli είναι σίγουρα κατασκευασμένο σε κάποιο εργαστήριο και στη συνέχεια απελευθερώθηκε στην προμήθεια τροφίμων για κάποιο σκοπό. Μπορεί να είναι ο έλεγχος της παγκόσμιας προμήθειας τροφίμων ή η απαγόρευση της καλλιέργειας των λαχανικών μέσα από τον φόβο ή τον κίνδυνο. Το E.coli 0104 μέχρι πρόσφατα ακίνδυνο δημιουργήθηκε σε κάποιο εργαστήριο ένα υβρίδιο στελεχών που μπορούν να προκαλέσουν διάρροια με αίμα, νεφρική βλάβη και ίσως τον θάνατο.