Συστατικά ανά ταμπλέτα:

Korean Ginseng (Panax Ginseng)

200 mg

Vitamin E

67 mg α-TE

Calcium

50 mg

Vitamin C

50 mg

Magnesium

25 mg

Pantothenic (Vitamin B5)

20 mg

Citrus bioflavonoids

5 mg

Niacin (Vitamin B3)

12.5 mg NE

Riboflavin (Vitamin B2)

12.5 mg

Thiamine (Vitamin B1)

12.5 mg

Potassium

7.5 mg

Zinc

7.5 mg

Choline Bitartrate

5 mg

Inositol

5 mg

Vitamin B6

5 mg

Beta Carotene (Vitamin A activity)

583 μg

Grape (Vitis Vinifera)

2.5 mg

Manganese

2.5 mg

PABA (Para-Amino Benzoic Acid)

2.5 mg

Vitamin A

751 μg RE

Copper

500 μg

Molybdenum

250 μg

Folic acid

200 μg

Selenium

100 μg

Biotin

75 μg

Iodine

75 μg

Chromium

50 μg

Vitamin B12

12.5 μg

Vitamin D2

1.25 μg