Συστατικά ανά ταμπλέτα:

Vitamin C

75 mg

Vitamin E

67 mg α-TE

Betaine

25 mg

Calcium

25 mg

Magnesium

25 mg

Vegetarian Pancreatin (providing Amylase, Lipase, Protease & 25 Pancreatin

25 mg

Niacin (Vitamin B3)

7.5 mg NE

Pantothenic (Vitamin B5)

7.5 mg

Riboflavin (Vitamin B2)

7.5 mg

Thiamin (Vitamin B1)

7.5 mg

Vitamin B6

7.5 mg

Bilberry (Vaccinum Myrtillus)

5 mg

Citrus bioflavonoids

5 mg

Zinc

4 mg

Beta carotene (Vitamin A activity)

583 μg RE

Choline Bitartrate

2.5 mg

Inositol

2.5 mg

PABA (Para-Amino Benzoic Acid)

2.5 mg

Cruciferous vegetable concentrate

2 mg

Grape (Vitis Vinifera)

2 mg

Green Tea (Camelia sinensis)

2 mg

Lutein

2 mg

Manganese

1 mg

Vitamin A

751 μg RE

Iron

0.5 mg

Copper

250 μg

Folic acid

100 μg

Selenium

50 μg

Biotin

25 μg

Vitamin B12

25 μg

Chromium

10 μg

Vitamin D2

1.25 μg