Συστατικά ανά ταμπλέτα:

Vitamin C

60 mg

Potassium

20 mg

Niacin (Vitamin B3 )

18 mg NE

Calcium

15 mg

L-Glutamic Acid

10 mg

PABA (Para-Amino Benzoic Acid )

8 mg

Vitamin E

6.7 mg α-TE

Magnesium

6 mg

Pantothenic Acid (Vitamin B5)

6 mg

Choline Bitartrate

5 mg

Inositol

5 mg

Zinc

5 mg

Vitamin B6

2 mg

Thiamin (Vitamin B1)

1.4 mg

Riboflavin (Vitamin B2 + coenzyme B2)

1.2 mg

Beta Carotene (from Dunaliella Salina algae)

1 mg

Vitamin A

166 μg RE

Vitamin A

640 μg RE

Iron

0.5 mg

Manganese

0.5 mg

Iodine

140 μg

Folic acid

100 μg

Biotin

75 μg

Copper

50 μg

Chromium

10 μg

Molybdenum

6 μg

Selenium

5 μg

Vitamin B12

5 μg

Vitamin K

5 μg