Το προτείνουμε σε ανθρώπους που έχουν εξασθενιθεί λόγο άγχους ή κάποιας ασθένειας, σε πάσχοντες από χρόνια κόπωση ή σε άτομα που έχουν περάσει κάποια χειρουργική επέμβαση υψηλής ισχύος. Συμπλήρωμα ιδιαίτερα αποτελεσματικό μετά από 20 μέρες.


Συστατικά ανά κάψουλα:

Siberian Ginseng [Eleutherococcus Senticosus]

250 mg

Phytoantioxidants – providing antioxidants and prebiotics (typical analysis):

200 mg

Apple and mixed Wild Red Berry concentrate

320 mg

Prebiotic Acacia Gum

160 mg

Astragalus [Astragalus Membranaceus]

80 mg

Creatine

20 mg

Maitake [Grifola Frondosa]

20 mg

Malic Acid

20 mg

Reishi [Ganoderma Lucidum]

20 mg

Shiitake [Lentinula Edodes]

20 mg

Schisandra [Schisandra Chinensis]

20 mg

Rhodiola [Rhodiola Rosea]

10 mg

Potassium

4 mg

Magnesium

3 mg

Alpha lipoic acid

2 mg


Octacosanol

2 mg

Thiamin (vitamin B1)

2 mg

Vitamin B12

20 μg

Folic acid

20 μg