Συστατικά ανά κάψουλα:

Calcium

250 mg

Magnesium

150 mg

Zinc

7.5 mg

Manganese

2 mg

Iron

2.5 mg

Copper

500 μg

Selenium

50 μg

Chromium

40 μg

Potassium

24.8 mg