Το Krill Oil έχει πολλά πλεονεκτήματα, δεν περιέχει επικίνδυνα επίπεδα υδραργύρου, ενώ έχει μια καθαρή, δροσερή γεύση.  Παρασκευασμένο από γαρίδες-όπως και τα μαλακόστρακα που ευδοκιμούν στα παγωμένα νερά των πόλων, το Krill Oil ™ μπορεί να οδηγήσει σε ισορροπημένο επίπεδο, τους πολλούς διαφορετικούς τύπους των προσταγλανδινών. Ταυτόχρονα σε άμεσες συγκρίσεις ORAC - χιλιοστόγραμμο προς χιλιοστόγραμμο - η αξία των Krill Oil βρέθηκε να είναι 48 φορές μεγαλύτερη από το ιχθυέλαιο και 34 φορές μεγαλύτερη της συνένζυμο Q10.

Η Holism είναι η μοναδική εταιρία στην Ελλάδα η οποία διαθέτει Krill Oil και μάλιστα στις εξής 2 μορφές:

  • Neptune Krill Oil 500mg στο οποίο έχει εφαρμοστεί η κλασική επεξεργασία καθαρισμού, χωρίς έλεγχο βαρέων μετάλλων και
  • Antarctic Krill Oil 500mg στο οποίο έχει εφαρμοστεί επεξεργασία προηγμένης απόσταξης από την οποία απουσιάζει παντελώς το εξάνιο, μια χημική ουσία η οποία χρησιμοποιείται σε κατώτερης ποιότητας συμπληρώματα Krill Oil. Επίσης, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε φωσφολιπίδια και ασταξανθίνη, το Antarctic Krill Oil της Holism είναι λιγότερο ευπαθές στην οξείδωση. Τέλος, το Antarctic Krill Oil έχει υποβληθεί σε έλεγχο βαρέων μετάλλων.

Και τα δύο προϊόντα παρασκευάζονται υπό συνθήκες και διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον, το οποίο σημαίνει πως επιτυγχάνεται κορυφαία ποιότητα Krill Oil με τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση στην πρώτη ύλη.