Τα υψηλά επίπεδα φωσφόρου ανταγωνόζονται την πρόσληψη ψευδαργύρου, χαλκού και καλίου, αλλά και διεγείρουν την πρόσληψη μαγνησίου. Οι αλληλεξαρτήσεις αυτές βρίσκονται στον χάρτη Mulder.