Χώρες Διανομής

Ευρασία: λεκάνες της Κασπίας, της Μαύρης, της Αζοφικής και της Αδριατικής.

Θεωρείται ότι απειλείται με εξαφανισμό (Αναφορά 59043).

Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης (προστατευόμενη πανίδα). Περιορισμένο διεθνές εμπόριο (CITES II, από 1.4.98, CMS Παράρτημα II).

Σύμφωνα με τον χάρτη κατανομής στην Ελλάδα το βρίσκαμε στο βόρειο αιγαίο μέσω του Έβρου και στο Ιόνιο.


 


 


 
Συνοψίζοντας καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα:

  • Το μουρουνέλαιο των προηγούμενων αιώνων στις βόρειες χώρες προέρχεται από το Gadus Morhua.

  • Το Gadus Morhua δεν είναι δυνατόν να αντιστοιχεί στη μαζική παραγωγή του σήμερα.

  • Ως εκ τούτου τα σημερινά μουρουνέλαια δεν είναι καν Gadus Morhua, αλλά Γαδοειδή γενικότερα, αυτό το καθιστά Cod Liver Oil και όχι Morhua Oil.

  • Το καθαρά ελληνικό μουρουνέλαιο από τις ελληνικές θαλάσσιες περιοχές περιοχές ουδέποτε ήταν από το morhua γιατί αυτά τα ψάρια δεν βρίσκονται σε ελληνικά νερά.