Στον παρακάτω χάρτη βλέπουμε την κατανομή του στους ωκεανούς.

Όπως παρατηρούμε τα νερά της μεσογείου δεν συγκαταλέγονται σε αυτά στα οποία παρίσταται ο Gadus morhua.

Ακόμη και αυτά όμως δεν επαρκούν για να δικαιολογηθεί η μαζική παραγωγή Cod Liver Oil ή μουρουνέλαιου όπως ονομάζεται για εμπορικούς σκοπούς.

Αλλά αφού υπάρχουν και άλλα είδη Γάδων γίνεται εξαγωγή και πρόσμειξη ελαίων με αυτά του Gadus morhua.

Το πραγματικά ελληνικό μουρουνέλαιο

Εύλογο να γεννάται το ερώτημα για το τι μουρουνέλαιο μας έδιναν οι γονείς και οι παππούδες μας αφού εμείς στον ευρωπαϊκό νότο δεν έχουμε τα συγκεκριμένο είδος ψαριού.

Το «δικό μας» μουρουνέλαιο προέρχεται από το ψάρι με την επιστημονική ονομασία Husa husa ή αλλιώς Beluga ο οξύρρυγχος.

Δεν πρόκειται για το ίδιο ψάρι που μελέτησε ο Mollers.

Η οικογένεια των Οξυρρυγχιδών περιλαμβάνει κυρίως τους οξύρρυγχους, τους ούσους, τους σκαφίρρυγχους καθώς και τους ψευδοσκαφίρρυγχους που υπολογίζονται συνολικά σε 25 είδη.

Κατά σύγχρονη ταξινόμηση οι δύο πρώτοι και οι επόμενοι δύο αποτελούν επιμέρους υπο-οικογένειες, των οξυρρυγχίνων και των σκαφιρρυγχίνων αντίστοιχα.

Πρόκειται για οικογένεια ψαριών από τα μεγαλύτερα του γλυκού νερού (1 – 2 μέτρα), φθάνοντας και τα 900 κιλά κατ΄ άτομο, ψάρια ανάδρομα, ωοτόκα, ιδιαίτερα μακρόβια, καλούμενα και «ψάρια μαθουσάλες», χαρακτηριζόμενα έτσι πρωτόγονα ψάρια που όμως δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν στον ανταγωνισμό της επιβίωσης.

Πολλά είδη της οικογένειας αυτής βρίσκονται σήμερα στο στάδιο της εξαφάνισης.

Ψάρια της οικογένειας αυτής απαντώνται στο Βόρειο Ημισφαίριο, στη Μαύρη Θάλασσα, σε εκβολές ποταμών της Ευρώπης, Ασίας και Βορείου Αμερικής καθώς και στη Μεσόγειο και το Β. Αιγαίο Πέλαγος (περιορισμένα), επιβιώνοντας σε γλυκά, υφάλμυρα και θαλάσσια ύδατα.

Ο beluga ή ο ευρωπαϊκός οξύρρυπος (Huso huso) είναι ένα είδος αναδρομικού ιχθύος στην οικογένεια του οξυρρύγχου (Acipenseridae) της τάξης Acipenseriformes. 1

Βρίσκεται κυρίως στις λεκάνες της Κασπίας και της Μαύρης Θάλασσας, και ενίοτε στην Αδριατική Θάλασσα.

Έχει αλιευθεί έντονα για το πολύτιμο γαρίφαλο της γυναίκας-γνωστό ως χαβιάρι beluga-το beluga είναι ένα τεράστιο και αργά ωριμάσιμο ψάρι που μπορεί να ζήσει για 118 χρόνια.

Οι αριθμοί των ειδών μειώθηκαν σημαντικά λόγω της υπεραλίευσης και της λαθροθηρίας, με αποτέλεσμα πολλές κυβερνήσεις να θεσπίσουν περιορισμούς στο εμπόριο.