Τα περισσότερα αντιβιοτικά είναι φυσικά προϊόντα παραγόμενα από μικροοργανισμούς όπως τα βακτήρια ή οι μύκητες. Η πλειοψηφία των αντιβιοτικών παράγονται από καλλιέργειες μικροοργανισμών υπό ελεγχόμενες συνθήκες σε κλειστά δοχεία μεγάλης χωριτικότητας καλούμενα επωαστήρες ή βιοαντιδραστήρες. Τα βακτήρια ή οι μύκητες παράγουν κάποιες ενώσεις (ουσίες) που αυτές με την σειρά τους θα χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση της μόλυνσης.

Εδώ είναι η μεγάλη διαφορά της Holism  που, με τις ολοκληρωμένες συνέργειες, δεν παρεμβαίνει στις φυσικές φόρμουλες απλά αυξάνει την συμπύκνωση.

Ένα πρόβλημα το οποίο ανακύπτει κατά τη θεραπεία με αντιβιοτικά είναι το γεγονός ότι η παρατεταμένη χρήση είναι δυνατόν να εξαναγκάσει τους μολυντές μικροοργανισμούς να αναπτύξουν αντίσταση στο φάρμακο το οποίο βεβαίως καθίσταται ανενεργό. Συνεπώς, υπάρχει μία σταθερή ανάγκη για νέα αντιβιοτικά προκειμένου να αντικαταστήσουν εκείνα τα οποία δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν λόγω της δημιουργίας ανθεκτικών στελεχών μικροοργανισμών.

Σήμερα αναπτύσσεται έντονη ερευνητική δραστηριότητα με στόχο την ανακάλυψη νέων αντιβιοτικών όχι μόνο από μικροοργανισμούς αλλά και από θαλάσσιους οργανισμούς και ανώτερα φυτά.

Πολλές φαρμακευτικές εταιρείες θέλοντας να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων τους προσπαθούν να βάλουν διάφορες δραστικές ουσίες μαζί, για να επιτύχουν συνέργεια προσπαθώντας να αυξήσουν τη δράση των φαρμάκων τους.

Καταλήγοντας, συνήθως η διαφορά των φαρμάκων από τις φυσικές φόρμουλες είναι ότι:

  • Τα φάρμακα έχουν μία, ίσως δύο, δραστικές ουσίες κατά μίας ασθένειας, ενώ οι φυσικές φόρμουλες περιέχουν μία δραστική ουσία παράλληλα με πολλές άλλες που συνεργούν και μειώνουν τις παρενέργειες.
  • Όλες οι ουσίες μπορεί να έχουν παρενέργειες εάν χρησιμοποιηθούν σε μεγάλες ποσότητες. Υπάρχουν ουσίες που πολλές φορές οι παρενέργειές τους μας είναι χρήσιμες.
  • Άλλη διαφορά μεταξύ φυσικών προϊόντων απ` ότι χημικών φαρμάκων είναι ότι το φυσικό προϊόν δέχεται λιγότερη επεξεργασία, συνεπώς μικρότερη παρέμβαση από τον άνθρωπο στο τελικό αποτέλεσμα.
  • Όταν ένα προϊόν μπαίνει στον οργανισμό και χρησιμοποιείται, στο τέλος τα υποπροϊόντα που παράγονται πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αβλαβή για τον οργανισμό.
  • Στις φυσικές φόρμουλες τα υποπροϊόντα που παράγονται σε πολλές περιπτώσεις μπορούν και αλληλοεξουδετερώνονται.