. Η παλαιότητα της προσβολής αποδεικνύεται μόνο με τη παρουσία των Igm αντισωμάτων, τα οποία διατηρούνται μέχρι και 8 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη και έκτοτε ελαττώνονται σταδιακά μέχρι ενός επιπέδου στο οποίο παραμένουν σχεδόν σταθερά. Οι αναμολύνσεις ή αναζωπυρώσεις δε συνοδεύονται από ανάλογη αύξηση του τίτλου. Υπάρχει διασταυρούμενη αντίδραση μεταξύ ΙgG αντισωμάτων έρπητα Ι και ΙΙ και η διάκριση του ενός από τον άλλο είναι δυσχερής.