Τα ένζυμα είναι βιοκαταλύτες που μεσολαβούν για να επιταχύνονται χημικές αντιδράσεις μέσα στο κύτταρο. Κάποια από αυτά αποτελούνται μόνο από πρωτεΐνες, ενώ άλλα μπορεί να ενώνονται με κάποιο συμπαράγοντα, όπως μπορεί να είναι ένα μεταλλικό ιόν (όπως ο σίδηρος, το μαγνήσιο, ο ψευδάργυρος, ή το ασβέστιο) ή ένα οργανικό μόριο που ονομάζεται συνένζυμο.

Όλα τα ένζυμα ταξινομούνται ανάλογα με τον τύπο των χημικών αντιδράσεων που καταλύουν. Για παράδειγμα, οι οξειδάσες προσθέτουν οξυγόνο, οι κινάσες προσθέτουν φώσφορο, οι αφυδρογονάσες αφαιρούν υδρογόνο, ATPάσες διασπούν το ATP, οι ανυδράσες αφαιρούν νερό, οι πρωτεάσες διασπούν πρωτεΐνες, ενώ οι λιπάσες διασπούν τριγλυκερίδια (λίπος).


 

Τρεις σημαντικές ιδιότητες των ενζύμων είναι:

  • Κάθε συγκεκριμένο ένζυμο συνδέεται μόνο με συγκεκριμένα υποστρώματα (τα αντιδραστικά μόρια στα οποία δρουν τα ένζυμα).
     

  • Κάτω από ιδανικές συνθήκες, τα ένζυμα καταλύουν αντιδράσεις σε ρυθμούς που είναι από 100 εκατομμύρια έως 10 δισεκατομμύρια φορές πιο ταχείς από αυτούς παρεμφερών αντιδράσεων που συντελούνται δίχως την παρουσία ενζύμων.
     

  • Ο ρυθμός της σύνθεσής τους και οι συγκεντρώσεις τους σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή ορίζεται από τα γονίδια των κυττάρων. Συστατικά μέσα στα κύτταρα μπορούν να προάγουν ή να αναστείλουν την δραστηριότητα ενός δεδομένου ενζύμου. Πολλά ένζυμα έχουν ταυτοχρόνως ενεργή και ανενεργή μορφή στα κύτταρα. Ο βαθμός με τον οποίο η ανενεργή μορφή γίνεται ενεργή και αντιστρόφως καθορίζεται από το χημικό περιβάλλον μέσα στα κύτταρα.

Η παραγωγή κυτταρικών ενζύμων μειώνεται με την γήρανση, με αποτέλεσμα να μειώνεται και η δράση τους, ειδικά ως προς την άμυνα του οργανισμού, αλλά και ως προς κάποιες φυσιολογικές μεταβολικές διαδικασίες, όπως είναι η πέψη. Για να την ενισχύσετε, προτιμήστε τα συμπληρώματα Ενζύμων της Holism, που βοηθούν στη διαδικασία της πέψης, καθώς και στη διάσπαση πρωτεϊνών, υδατανθράκων και λιπών.